Grafmonumenten en Begraafplaatsen Breda

Jérôme Petit Natuursteen B.V Gedenkstenen Breda bestaat al sinds 1893 en in 2013 was dat dus 120 jaar. Al die tijd bestaat dit Bredase familie bedrijf en inmiddels zitten de achterkleinzonen van Jerome Petit Robbert en Karel Mul in het bedrijf. We leveren natuurstenen gedenkstenen vanuit een aparte showroom zodat mensen in alle rust zich kunnen oriënteren.  Vele steensoorten kunnen toegepast  worden als grafsteen en ook voor urnen bijzet monumenten is er van alles mogelijk. U ontvangt advies over modellen, teksten en de plaatsingseisen en voorschriften van de begraafplaats in kwestie. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en speciale wensen kenbaar te maken. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak

gedenksteen2

gedenksteen3

Ons werkgebied van begraafplaatsen in Breda omvat

De Kloosterbegraafplaats Rooms Katholiek aan de Schorsmolenstraat 13

Begraafplaats Oud Ginneken

Samen met De begraafplaats Bieberg behoort deze begraafplaats ook toe aan de Protestante gemeente Ginneken. Een zeer verstilde begraafplaats vol oude monumenten en graven van bekende Bredanaars. De begraafplaats is gesloten voor nieuwe uitvaarten.

De Algemene Begraafplaats Zuylen aan de Tuinzigtlaan 11

Begraafpark Zuylen zoals het genoemd wordt is al vanaf 1826 in gebruik. De begraafplaats staat open voor iedere gezindte ongeacht levensovertuiging. Het is de grootste begraafplaats van West Brabant en vele tienduizenden hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. Er zijn graven te vinden, urnen bijzet mogelijkheden as uitstrooi velden.. Wat bijzonder is het bovengronds begraven waarbij kisten bijgezet worden in grafkelders die in een aarden wal zijn opgenomen. In de zuidelijke landen als Italie en ook Frankrijk zijn bovengrondse keldergraven een zeer normaal verschijnsel.

De algemene Begraafplaats De Lichtenberg aan de Rouppe van der Voortlaan

De begraafplaats de Lichtenberg stelt strikte eisen aan wie er begraven mogen worden. De overledene moet daarvoor afkomstig zijn uit de voormalige gemeente Nieuw Ginneken. In de verordening staat dat deze in de voorgaande 25 jaar minimaal 5 jaar aaneengesloten moet hebben gewoond in Bavel Ulvenhout, Strijbeek of Galder. Is dat niet het geval dan kan deze niet op de Lichtenberg begraven worden.

Begraafplaats van de Protestante kerk Bieberg aan de Bieberglaan 75

Deze begraafplaats is zeer geliefd in Breda vanwege de parkachtige aanleg en de aanwezigheid van een bosgedeelte. Bovendien grenst het nog aan het Markdal met de rivier de Mark. Overgangslandschappen geven altijd een zekere aantrekkelijkheid aan de plek waar ze in liggen door hun afwisseling. Midden op de begraafplaats zien we een leeg grasveld met een sober metalen kruis. Dat grasveld is het kruispunt van de twee armen van het kruis waarlangs de plattegrond  is opgebouwd. Daaromheen zijn weer velden aangelegd. Een uitbreidings stuk het bosgedeelte is wat meer organisch aangelegd en wijkt af van de strakke opzet van de hoofdaanleg. Het centrale veld is omgeven door hoge bomen die het geheel een monumentaal aanzien geven. Veel grafvakken zijn met goed onderhouden heggen van elkaar gescheiden. Door die opdeling en het vele groen is er ook veel privacy voor de individuele grafhouder. Op de begraafplaats is een klokje te vinden dat geluid wordt bij uitvaarten. De begraafplaats maakt onderdeel uit van Zuylen begraafplaatsen en is een van de drie Protestantse begraafplaatsen in het overwegend Katholieke Breda. Omdat de Bieberg niet meer uitgebreid kan worden gelden er strenge eisen aan wie er begraven mogen worden. Alleen leden van de Protestantse Gemeente Breda mogen er begraven worden. Dat geldt ook voor personen die al een partner, echtgenoot of familielid in het eerste graf van een meer persoonsgraf op Bieberg begraven hebben.

Begraafplaats van de Protestante Kerk Haagveld aan de Haagweg 334

Door een naamsverandering in de 1920 naar Haagveld werd de verwarring opgeheven die met de katholieke begraafplaats Zuylen aanwezig was. Het gaat hier namelijk om een Protestante begraafplaats met vele bekende namen. Onder ander de familie van de schilder Vincent van Gogh is er begraven die waren protestant. Er is ook een graf van de Bourbons uit Frankrijk een imposant gietijzeren monument. Er staan meer dan 200 jaar oude bomen naast jongere aanplant

Begraafplaats Protestantse Kerk Driesprong Kameelstraat Breda oost

De begraafplaats is in eigendom evenals Zuylen bij de Stichting Begraafplaatsen & Crematroia voor westelijk Noord Brabant. Op deze begraafplaats is als bijzonderheid aan te geven een groot aantal Molukse graven alsmede een herdenkingszuil voor de Molukse Gemeenschap

Begraafplaat St Johannes de Doper Standdaarbuiten Sportstraat

Een sfeervolle begraafplaats die ligt te midden van sportvelden en bebouwing. Er zijn veel oude monumenten van hardsteen met kruisen op deze begraafplaats te vinden die bijdragen aan de sfeer op de begraafplaats. Er is een urnenmuur te vinden op deze begraafplaats. Uiteraard ontbreekt het traditionele crucifix op de centraal gelegen calvarieberg niet.

Begraafplaats Rooms Katholiek Patoor van Ars Liesbos aan de Liesboslaan 293 Breda

Deze kleine netjes onderhouden begraafplaats is gelegen vlag bij het Moederhuis van de Zusters Liesbosch, naast de parochiekerk Pastoor van Ars. De zusters worden er begraven , maar de begraafplaats wordt ook gebruikt door de parochianen.

Begraafplaats Rooms Katholiek Sint Martinus in Princenhage Breda

St Martinus is een intieme parochie begraafplaats zoals er zoveel zijn in het zuiden. Alleen eigen parochianen kunnen hier een graf hebben.

Begraafplaats Rooms Katholiek Overakker aan de Overakkerstraat Breda

Samen met de begraafplaats Vogelenzang behoort deze begraafplaats tot de Jeruzalemparochie. Wat opvalt is de symetrische structuur in de aanleg van deze begraafplaats. De begraafplaats is te vinden tegenover de Mariakerk.

Begraafplaats Rooms Katholiek Vogelenzang Vogelenzanglaan 21 in het Ginneken Breda.

Tegenwoordig valt deze begraafplaats onder de Jeruzalem parochie. Vroeger was het de Laurentius Parochie in het Ginneken. De Grieks Orthodoxe gemeenschap van Breda gebruikt de kapel op de begraafplaats voor haar diensten. Verder is hier ook de begraafplaats van de Poolse militairen die aan het eind van de 2e Wereldoorlog Nederland mee bevrijd hebben. Elk jaar op 4 mei vind hier de dodenherdenking plaats.

Begraafplaats Rooms katholiek H. Laurentius in Oud Gastel

In Oud Gastel vinden we een vrij overzichtelijke begraafplaats met een lang pad dat van voor tot achter over de begraafplaats loopt. Haaks op dat middenpad zijn dwarspaden aangelegd waaraan de graven gelegen zijn

Meer over Breda

Breda is van oudsher de belangrijkste stad in West Brabant.  Met ruim 180.000 inwoners kan het een grote plaats worden genoemd, in grootte de negende stad van het land. Een plaats met een rijke historie. In de tweede wereldoorlog op12 mei is de gehele stad geëvacueerd. Bredanaars hebben het over “de vlucht” De stad is altijd een belangrijke vestigingsplaats en garnizoensstad geweest. De Koninklijke Militaire Academie is er gevestigd waar officieren voor het Nederlandse leger worden opgeleid. Breda is tevens centrum van het bisdom Breda. Bekend is het gegeven dat veel Oranjes in Breda begraven zijn, totdat het in de 16e eeuw bezet was door de Spanjaarden. Toen is Delft als stad in beeld gekomen met de bijzetting van Willem van Oranje. Tot 1795 waren de Bredanaars onderdanen van de heer van Breda die tevens graaf van Nassau was. In de Onze Lieve Vrouwenkerk vindt u daar de grafmonumenten van.